Asfaltsläggning parkeringsplats BRF. Flemingsberg Björnkulla i Huddinge

En bostadsrättsförening i Björnkulla i Flemingsberg gav oss i uppdrag att asfaltera en parkeringsplats. Våra markarbetare tog sig till platsen och undersökte förutsättningarna för arbetet. Vi överlämnade sedan en offert som kunden godkände. Arbetet inleddes sedan med att vi rev upp den befintliga, och mycket slitna, asfalten. Vi schaktade därefter marken och asfalterade den. BRF:en har nu en helt uppfräschad parkeringsplats. Asfaltsläggningen skedde på Mangårdsvägen i Björnkulla.

Vill du också ha skicklig hjälp med att asfaltera en parkeringsplats eller gjuta en grund i Stockholm? Då kan du hitta mer information om anläggningsföretaget och våra tjänster här.