Markanläggning & Kabeldragning. Täby Näsby Park

Gräventreprenad och löpande markarbeten vid tomtplanering av trädgård och stenläggning av garageuppfart samt anläggning av vägarbeten, vatten & avloppanslutning. Till villaägare Täby, Näsby Park, i norra Stockholm.