Isolering av villagrund. Kungsängen Björnbärsstigen Upplands-Bro

En villaägare i Björnbärsstigen i Kungsängen drog nytta av vårt yrkeskunnande när vi isolerade grunden till dennes villa. Grundisoleringen utfördes för att göra villan mer energisnål. Med stor rutin grävde vi upp ytan runt omkring villan. I praktiken genomförde vi i och med det samtidigt en ny dränering. Vi blev färdiga med jobbet på Hjortronvägen i Björnbärsstigen i Upplands-Bro utanför Stockholm på ungefär två veckor.

Går du i funderingar på att isolera grunden på din villa? Det är en bra idé. Du förbättrar husets förmåga att hålla värmen samtidigt som inomhusklimatet blir bättre. Läs mer här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *